Baddara (13)

Halfa Basket With Lining

LE 565.00

Halfa Basket With Tassels

LE 565.00

Halfa Basket with Handles

LE 450.00

Halfa Basket with Lining

LE 375.00

Halfa Plain Coned Basket

LE 450.00

Halfa Fringed Basket

LE 700.00

Halfa Feather Embroidery Basket

LE 700.00

Plain Halfa Placemat

LE 210.00

Halfa Embroidered Feathers Fringed...

LE 360.00

Halfa Fringed Placemat

LE 360.00

Halfa Cup Embroidered Basket

LE 700.00

Marjouna Halfa Braided

LE 2,270.00
BACK TO TOP